Εσωτερικό Πλύσιμο

6,00€ ΙΧ
 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ. Σκούπα

 • Καθαρισμός/Πλύσιμο Πατάκια

 • Γαλάκτωμα στα Πλαστικά

 • Καθαρισμός Αεραγωγών

 • Καθαρισμός Τζαμιών εσωτερικά

 • Καθαρισμός πορτ-μπαγκαζ με Ηλ. Σκούπα

 • Καθαρισμός ταμπλο-πόρτες

_

_

_

_

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Εξωτερικό Πλύσιμο

8,00€ IX
 • Πρό-πλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Καθαρισμός Τζαμιών Εξωτερικά

 • Γυάλισμα Ζαντών-Ελαστικών

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Γενικό Πλύσιμο

12,00€ ΙΧ
 •  Πρόπλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Κέρωμα Αμαξώματος

 • Καθαρισμός Τζαμιών (εσ-εξ)

 • Καθαρισμός/Γυάλισμα Ζαντών

 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ. Σκούπα (μοκέτα, πατάκια, πορτ-μπαγκαζ)

 • Γαλάκτωμα στα πλαστικά

 • Αρωματικό Καμπίνας

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Βιο-Καθαρισμός

Κατόπιν Συμφωνίας
 •  Πρόπλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται) 

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Κέρωμα Αμαξώματος

 • Καθαρισμός Τζαμιών (εσ-εξ)

 • Καθαρισμός/Γυάλισμα Ζαντών

 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ. Σκούπα (μοκέτα, πατάκια, πορτ-μπαγκαζ)

 • Ειδικός Καθαρισμός/Αρωματισμός Αεραγωγών Κλιματισμού

 • Απόσμηση-Απομυκητίαση Καμπίνας

 • Οικολογικός Βιοκαθαρισμός Σαλονιού (Ουρανός, Καθίσματα, Υφασμάτινα & Δερμάτινα, Μοκέτα)

 • Αρωματισμός Καμπίνας

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Εσωτερικό Πλύσιμο

8,00€ S.U.V.
 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ. Σκούπα

 • Καθαρισμός/Πλύσιμο Πατάκια

 • Γαλάκτωμα στα Πλαστικά

 • Καθαρισμός Αεραγωγών

 • Καθαρισμός Τζαμιών εσωτερικά

 • Καθαρισμός πορτ-μπαγκαζ με Ηλ. Σκούπα

 • Καθαρισμός ταμπλο-πόρτες

_

_

_

_

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Εξωτερικό Πλύσιμο

10,00€ S.U.V.
 • Πρό-πλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Καθαρισμός Τζαμιών Εξωτερικά

 • Γυάλισμα Ζαντών-Ελαστικών

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Γενικό Πλύσιμο

15,00€ S.U.V.
 •  Πρόπλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Κέρωμα Αμαξώματος

 • Καθαρισμός Τζαμιών (εσ-εξ)

 • Καθαρισμός/Γυάλισμα Ζαντών

 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ. Σκούπα (μοκέτα, πατάκια, πορτ-μπαγκαζ)

 • Γαλάκτωμα στα πλαστικά

 • Αρωματικό Καμπίνας

_

_

_

_

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Βιο-Καθαρισμός

Κατόπιν Συμφωνίας
 •  Πρόπλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Ξέπλυμα (αμάξωμα, θόλοι, μαρσπιέ)

 • Κέρωμα Αμαξώματος

 • Καθαρισμός Τζαμιών (εσ-εξ)

 • Καθαρισμός/Γυάλισμα Ζαντών

 • Καθαρισμός Εσωτερικού με Ηλ Σκούπα (μοκέτα, πατάκια, πορτ-μπαγκαζ)

 • Ειδικός Καθαρισμός/Αρωματισμός Αεραγωγών Κλιματισμού

 • Απόσμηση-Απομυκητίαση Καμπίνας

 • Οικολογικός Βιοκαθαρισμός Σαλονιού (Ουρανός, Καθίσματα, Υφασμάτινα & Δερμάτινα, Μοκέτα)

 • Αρωματισμός Καμπίνας

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα

Γενικό Πλύσιμο

6,00€ 2κυκλο
 • Πρό-πλυση 

 • Πλύσιμο στο χέρι

 • Χρήση Ζεστού Νερού (εφόσον απαιτείται)

 • Στέγνωμα με Αέρα

 • Καθαρισμός/Γυάλισμα  Ζαντών – Ελαστικών (Προφίλ)

 • Καθαρισμός Πλαστικών Επιφανειών με Ειδικό Πανί

 • Ειδικός Καθαρισμός Αλυσίδας – Εξάτμισης

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οικολογικά προϊόντα