Καύσιμα

Αμόλυβδης και DIESEL με την ποιότητα της AEGEAN. Η ολοκληρωμένη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της Aegean Oil διασφαλίζει ότι τα καύσιμα που πωλούνται με την επωνυμία της δεν αξίζουν τίποτα.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραδιδόμενου προϊόντος, όλα τα πρατήρια καυσίμων του ισχυρού μας δικτύου μπορούν να αναμένουν απροειδοποίητες, επιτόπιους ελέγχους από το κινητό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.

Κάθε πρατήριο Αegean, ελέγχεται για την ποιότητα των καυσίμων που πουλά στους καταναλωτές και λαμβάνει σχετική βεβαίωση. Το πιστοποιητικό αυτό τοποθετείται σε εμφανή θέση προκειμένου ο πελάτης να ενημερωθεί για την ποιότητα του καυσίμου που αγοράζει.

με την εγγύηση της

Αμόλυβδος

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υγρό, διαυγές, άχρωμο έως ωχροκίτρινο

Απόσταγμα στους 70oC, v/v: από 1/10 έως 30/4, 22-50 από 1/05 έως 30/9, 20-48

Τελικό σημείο απόσταξης oC: max 210

Πίεση ατμών* (RVP)::

 • από 1/10 έως 30/4, kPa : 50-80,
 • από 1/05 έως 30/9, kPa: 45-60\
 • Πυκνότητα στους 15oC*, kg/m3: 720-775
 • Πυκνότητα ατμών (Αέρας = 1): >3
 • Διαλυτότητα στο νερό (20oC): Αδιάλυτο
 • Σημείο ανάφλεξης (oC): <-40<-40
 • Θερμοκρασία Αυτοανάφλεξης (oC): >250
 • Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) (%v) : 1.3
 • Ανώτερο όριο έκρηξης (UEL) (%v) : 6.0
 • Αποφάσεις AXS 410B/2001, 332B/2004, 1149B/2005

Diesel

Το νέο ισχυρό καύσιμο DIESEL της AEGEAN

 • Δίνει περισσότερη δύναμη
 • Εξοικονομεί έως και 3% καύσιμο
 • Προστατεύει τα μπεκ
 • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον
 • Έχει αυξημένο αριθμό κετανίου (έως 3-4 πόντους)
 • Μειώνει άμεσα την κατανάλωση καυσίμου έως και 3%
 • Αφαιρεί αποτελεσματικά τις υπάρχουσες εναποθέσεις μπεκ

Με τη συνεχή χρήση του νέου, ισχυρού καυσίμου DIESEL D-FORCE, επιτυγχάνετε:

Μέγιστη απόδοση κινητήρα

Βελτιωμένη αντοχή του κινητήρα

Μειωμένο κόστος συντήρησης

επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top